Een oriënterend gesprek van maximaal een half uur is gratis.

Voor de intake en de sessies wordt 50 minuten tijd gereserveerd.

Het tarief is € 85,00 per intake of sessie.

Maandelijks ontvangt u een nota, met het verzoek deze binnen 14 dagen te betalen.

Zakelijk tarief en U-pas tarief is opvraagbaar.

Heeft u een afspraak en kunt u onverhoopt niet komen? Zeg deze dan minimaal 24 uur van tevoren af. Gereserveerde tijd die niet 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

Veel zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering de haptonomische begeleiding.