De drie belangrijkste punten van het privacy beleid van Haptonomische begeleiding Weerdsingel West (HWW)zijn:

  • HWW heeft één klantendatabestand en deelt uw persoonsgegevens met anderen uitsluitend na uw toestemming én in het belang van uw gezondheid.
  • HWW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en verplicht is voor de doeleinden waarvoor ze deze persoonsgegevens van u heeft gekregen. HWW verwerkt ook niet meer persoonsgegevens dan nodig is om u van dienst te kunnen zijn;
  • HWW laat de ICT-infrastructuur adequaat beveiligen en monitort de systemen proactief. Uw veiligheid en privacy staat bij HWW altijd voorop.

Uitgebreide informatie over het privacy beleid en de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming binnen Haptonomische begeleiding Weerdsingel West kunt u, mits gedegen gemotiveerd, opvragen bij Ceciel van de Wolfshaar.