Start
De eerste sessie bestaat uit een intake, daarna volgen er drie sessies om u te laten ontdekken welke mogelijkheden u in uzelf heeft om vanuit uw gevoel tot verandering te komen. Ook komt u tijdens deze eerste sessies te weten of deze begeleiding bij u past. Na deze sessies volgt een korte evaluatie.

Vervolg
Kiest u ervoor om door te gaan met de begeleiding? Dan kunt u gevoelsmatig ervaren wat uw eigen patronen zijn. U leert de patronen herkennen, erkennen en veranderen. Bij haptonomische begeleiding is aanraken door de begeleider een hulpmiddel om de cliënt te helpen bij zijn of haar gevoel te komen. In het bewustwordingsproces leert u naar uw eigen gevoel te luisteren en er gehoor aan te geven. Zo werken wij er stap voor stap naar toe dat u steeds meer houvast in uzelf ontdekt om vanuit uw gevoel in het leven te staan en daarbij minder of geen lichamelijke klachten meer te ervaren.

Bij welke klachten
Lichamelijke klachten zoals hyperventilatie, (langdurige) pijnklachten, slaapproblemen, onrust, vermoeidheid, burn-out. Psychische klachten als stress, (faal)angst, somberheid, identiteitsproblemen, weinig zelfvertrouwen, intimiteitsproblemen, gevoelens van onzekerheid en geen grenzen aan kunnen geven. Mensen met uitgesproken psychiatrische problematiek behoren niet tot de doelgroep.

Duur van de begeleiding
De haptonomische begeleiding kan tussen de drie maanden en drie jaar duren, afhankelijk van uw hulpvraag. In het begin komt u elke week, daarna wordt de frequentie van de sessies teruggebracht naar tweewekelijks of maandelijks.

Waarom werkt haptonomische begeleiding?
In de haptonomische begeleiding wordt een verbinding gemaakt tussen ons voelen en denken. In het dagelijks leven krijgt denken meer aandacht. Binnen deze begeleiding staat het voelen en het gevoelsleven centraal met een bevestigende aanraking als leidraad.

In de haptonomie wordt het lichaam gezien als ‘drager’ van gevoelens. Het gevoel en het omgaan met gevoelens kan onder invloed van zeer verschillende ervaringen en/of ontwikkelingen verstoord zijn geraakt. Het lichaam heeft bij wijze van spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden en kunnen klachten veroorzaken. Door ons gevoel te leren verstaan, kunnen wij ontdekken wat voor ons gevoelsmatig werkelijk belangrijk is. Als wij zowel het voelen als het denken in verbinding kunnen brengen met elkaar, ontstaat er een andere manier van luisteren naar onszelf en anderen. Aangeleerd en aan anderen aangepast gedrag kunnen wij loslaten en wij kunnen meer groeien naar een bij onszelf passende (authentieke) manier van in het leven staan. Meer weten over haptonomie? Kijk op www.haptonomie.com