Haptonomische pre- en postnatale ouders en kind begeleiding

Voor wie?
Deze begeleiding is bedoeld voor ouders en hun kind tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Hierbij krijgen de beide ouders handreikingen om al vroeg contact op te bouwen met hun kindje. De zwangerschapsbegeleiding start vanaf het moment dat de moeder de eerste bewegingen van de baby voelt. Dat is meestal rond de twintigste week van de zwangerschap.

Wat doet haptonomische zwangerschapsbegeleiding?
Bij deze begeleiding kunnen beide ouders gevoel krijgen voor hun kind en voor zijn/haar plek in de moederschoot. Door het opbouwen van een liefdevol gevoelscontact, kan het kind zich welkom weten en een gevoel van geborgenheid en veiligheid ervaren. De ervaring leert dat dit bij het kind een basis vormt voor zelfvertrouwen. Het kind kan op zijn/haar eigen specifieke manier reageren, meestal door middel van rustige bewegingen, zich schurkend in de handen van de partner.

Zwangerschap en geboorte
Gedurende de zwangerschap besteden we aandacht aan een zo natuurlijk mogelijke balans bij de moeder om het kind te dragen in de buik. Daarnaast werken we ernaar toe om de geboorte met vertrouwen tegemoet te gaan. Daarvoor krijgen de ouders tijdens de begeleiding handreikingen waarbij de partner een belangrijke rol speelt. De moeder leert hoe zij adequaat om kan gaan met de weeën met behulp van haar partner. Door samen voelend bij het kind te zijn, krijgt het kind optimaal de ruimte om geboren te worden.

Na de geboorte
In de begeleiding na de geboorte staat de voortzetting van het opgebouwde affectieve contact tussen de ouders en het kind centraal. In de dagelijkse verzorging van de baby zijn er voor beide partners veel mogelijkheden om dit toe te passen. Ondersteunen, stimuleren en affectief bevestigen blijven hierin belangrijke aspecten.

Sessies
De prenatale begeleiding omvat zes sessies van ongeveer 50 minuten, ongeveer om de drie weken. Postnataal zijn er twee sessies. Deze haptonomische zwangerschapsbegeleiding is heel persoonlijk en vindt niet in een groep plaats, maar wordt altijd op één ouderpaar afgestemd.

Meer informatie over haptonomische zwangerschapsbegeleiding? Kijk op www.vhzb.nl of op www.haptonomie.com